Schooltijden en vrije dagen

Schooltijden 

De schooltijden zijn op alle dagen en voor alle groepen gelijk:

Dagen Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur

De bel gaat ’s morgens om 8.20 uur.De leerlingen krijgen dan de gelegenheid om naar hun lokaal te gaan. De lessen starten om 8.30 uur.

Te laat komen is erg storend voor de groep en vervelend voor het kind zelf; het is dus belangrijk dat uw kind op tijd is.

Vakanties en vrije dagen

  Data
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart + vrije dag 9 mei t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

Op 5 december 2023 is er les tot 12.30 uur i.v.m. de Sinterklaasviering.

De studiedagen in schooljaar 2023-2024 zijn gepland op:

  • maandag 18 september 2023

  • donderdag 12 oktober 2023

  • maandag 8 januari 2024

  • vrijdag 9 februari 2024

  • woensdag 13 maart 2024

  • maandag 17 juni 2024

Vrijdag 12 juli 2024 is de calamiteitendag. Deze dag wordt ingezet als er een calamiteit is waardoor de school een dag gesloten wordt.