Schooltijden en vrije dagen

Schooltijden 

De schooltijden zijn op alle dagen en voor alle groepen gelijk:

DagenOchtendMiddag
Maandag08.30 -14.00 uur
Dinsdag08.30 -14.00 uur
Woensdag08.30 -14.00 uur
Donderdag08.30 -14.00 uur
Vrijdag08.30 -14.00 uur

De bel gaat ’s morgens om 8.20 uur.De leerlingen krijgen dan de gelegenheid om naar hun lokaal te gaan. De lessen starten om 8.30 uur.

Te laat komen is erg storend voor de groep en vervelend voor het kind zelf; het is dus belangrijk dat uw kind op tijd is.

Vakanties en vrije dagen

 Data
Herfstvakantie22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen7 april en 9 en 10 april 2023
Meivakantie22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart18 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie8 juli t/m 20 augustus 2023

De studiedagen in schooljaar 2022 – 2023 zijn gepland op:

  • maandag 31 oktober 2022

  • woensdag 18 januari 2023

  • vrijdag 10 februari 2023

  • vrijdag 16 juni 2023

  • maandag 19 juni 2023

  • vrijdag 7 juli 2023