Digitale middelen

In het huidige onderwijs maken wij gebruik van digitale leermiddelen.

Ieder klaslokaal is uitgerust met een digibord. De leerkracht en de leerlingen werken hierop via een gebruiksvriendelijke leerling en leerkrachtomgeving in COOL. Naast deze omgeving werkt de leerkracht met verschillende leerkrachtsoftware vanuit een specifieke uitgeverij of via Snappet.

De leerlingen verwerken en oefenen op verschillende wijzen.
In de groepen 3 met methodewerkboeken en bijbehorende oefensoftware.
Vanaf groep 4 is het een combinatie met methodewerkschriften en Snappet.
Voor ieder vakgebied is gekozen voor een passende methode.

Snappet

Op Snappet wordt de leerstof, na een instructie, verwerkt. De eerste 10 opgaven zijn voor alle leerlingen gelijk. Vervolgens is de verdere verwerking volledig aangepast naar aanleiding van het resultaat van deze 10 opgaven (icm eerdere opgaven in eerdere lessen binnen hetzelfde leerdoel).

De leerkracht kan live het werk van de leerlingen volgen. Hierdoor kan de leerkracht tijdens de les de leerstof per leerling goed monitoren en direct ingrijpen door, indien nodig, enkele leerlingen verlengde instructie te geven. Bij een volgende les rond hetzelfde leerdoel geeft Snappet direct een beginsituatie per leerling weer waarop de leerkracht de leerstof en diens instructie kan aanpassen.

Devices in de school

In de groepen 4 en 5 hebben alle leerling de beschikking tot een Snappet tablet.In de groepen 6,7 en 8 hebben alle leerlingen een 'eigen' chromebook.Voor de groepen 3 tot en met 5 zijn er een dertigtal chromebooks beschikbaar. Deze kar rouleert en wordt effectief ingezet in het onderwijs, voor onder andere de methode software van Semsom, Nieuwsbegrip, Taalblobs, Languagenut en Prowise Learn.