Ons team

Het team van de Groen verzorgt onderwijs aan ruim 500 leerlingen. Een aantal collega’s geeft fulltime les aan de groep terwijl in andere groepen twee leerkrachten parttime lesgeven. De leerkrachten worden bij hun werk ondersteund door het managementteam en de interne begeleiders.

Onze intern begeleiders zijn: juf Linda en juf Eveliene.

Daarnaast hebben enkele collega’s een specifieke taak, zoals de begeleiding van deplusklas ‘De Komeet’ door juf Gerina. Hier krijgen leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn wekelijks extra uitdagende opdrachten.

Juf Conny is onze taal/leesspecialist. Juf Stefanie is onze rekenspecialist en juf Monique t. H is gespecialiseerd in ICT vraagstukken.

We hebben ook een vakleerkracht voor onze gymnastieklessen. Deze lessen worden gegeven op maandag tot en met donderdag door meester Freek.
 

Locatie Stellingmolen

Groep Leerkracht(en)
1A Leeuwen

Juf Kristy

Juf Melinda

1B Neushoorns

Juf Geertje

Juf Wilma

3A  Juf Claudia
4A

Juf Carla 

Juf Monique v.d. Th.

5A

Juf Lotte

Juf Anke

6A

Juf Tamika

Juf Anne

6B

Juf Stefanie

Juf Monique

6C

Meester Henk

Juf Christine

7A

Juf Julia

7B

Juf Conny

Juf Gerina

7/8

Juf Heidi

Juf Tamika

8A

Juf Lidewei

Juf Fleur

8B

Juf Fleur

Juf Marije

 

Locatie Hof van Maxima

Groep Leerkracht(en)
1 Apen Juf Linda
2 Papegaaien

Meester Ferry

Juf Mia/Mariska

2 Krokodillen Juf Willeke
3B

Juf Miranda

3C

Juf Carolien

Juf Mariëlle

4B

Juf Esther

Juf Alana

5B

Juf Monique van Gelder