Groen van Prinsterer

Groeien doen we op de groen!

Omzien naar elkaar

We werken met Kwink, waarbij het werken aan een veilige school en het omzien naar elkaar belangrijke onderwerpen zijn.

Trots op wie we zijn

Als christelijke basisschool hebben we regelmatig verschillende thema's om onze identiteit ook door te geven aan onze leerlingen.

Samenwerken

We vinden het belangrijk dat leerlingen de vaardigheden opbouwen om samen te werken en samen te leren.

Leerlingenraad

Leerlingen uit de groepen 5 - 8 worden gekozen als klassenvertegenwoordiger.

Groeien doen we op de Groen!

Onze missie op de Groen van Prinsterer is ‘Groeien doe je op de Groen’. Zowel in kennis als in vaardigheid. We zien het als onze opdracht om kinderen goed toe te rusten voor hun verdere leven, zowel door goed en modern onderwijs (taal, rekenen, en de overige vakken) als ook in andere (o.a. sociale) vaardigheden, zodat zij die kennis op een goede wijze kunnen gebruiken. Dat doen wij vanuit eigentijdse christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid. Dat maakt de Groen ‘Best Bijzonder’.

Het onderwijs op CBS Groen van Prinsterer

Is uw kind bijna 4 jaar?

Wij nodigen u graag uit voor een kennismaking en rondleiding. Wij zijn één  school met twee locaties in de wijken Vrouwenpolder-Lagewei en Molenvliet.

Rondleiding volgen?

Nieuws op de Groen

Agenda