Onze identiteit

CBS Groen van Prinsterer is een protestants-christelijke school van stichting PCPO. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, geaardheid, cultuur of herkomst. Wij gaan ervan uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. Door kinderen kennis te laten maken met de bijbel als Gods woord en de vertaling te maken naar de tijd van nu geven we de kinderen waardevolle levenslessen mee. We gaan liefdevol en respectvol met elkaar om. Dit respect geldt niet alleen voor de mensen die betrokken zijn bij de school, maar ook voor de wereld om ons heen. 

Belangrijke uitgangspunten:

  • Ieder kind mag er zijn en is geliefd door God en door ons, uniek zoals ze zijn.
  • Wij hebben respect en waardering voor elkaar en elkaars mening.
  • Wij zijn vergevingsgezind; iedereen verdient een tweede kans.
  • We nemen in verbondenheid deel aan de tradities van de school.

De volgende tradities vinden plaats bij ons op school om invulling te geven aan de christelijke identiteit:

  • De dag wordt geopend en gesloten met een gebed, waar we naast dankbaarheid ook het omzien naar elkaar een plek geven. Ook wordt er gebeden voor het eten tijdens de lunch op school.
  • Drie keer per week worden er bijbelverhalen verteld in de klas passend bij het bijbelrooster dat we volgen. De methode Startpunt is voor deze lessen onze leidraad. 
  • Wij vieren de christelijke feesten Kerst en Pasen afwisselend in de kerk. Ook aan Hemelvaart en Pinksteren wordt aandacht besteed in de klas.
  • Daarnaast organiseren we twee maal per jaar een themaweek waarin we een thema uit de bijbel behandelen met elkaar.