Onze school

 Ieder kind doet de eerste periode van zijn leven zoveel indrukken op, dat dagen vol indrukken hun sporen levenslang nalaten. CBS Groen van Prinsterer vormt deze jaren een vast baken waarin kinderen mede gevormd worden tot een zelfstandig individu.

Wij willen hierbij niet alleen kennis overdragen, we helpen kinderen ook sociaal en emotioneel verder. Vandaar ons motto: “Groeien doe je op de Groen”. Dat doen wij vanuit eigentijdse christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid. 

Op de Groen bieden we...

  • vijf-gelijke-schooldagen van 08.30 - 14.00 uur
  • onderwijs aan volgens het Expliciete Directe Instructie Model, waarbij het lesprogramma centraal staat;
  • prima samenwerking met inpandige peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang van Eiland Marleyne en Kibeo.
  • christelijke identiteit;
  • een plusklas ‘De Komeet’ aan;
  • oudercommunicatie via applicatie SocialSchools;
  • bewegingsonderwijs door eenvakdocent van groep 1 t/m 8.

Op de Groen van Prinsterer hechten veel waarde aan een fijne sfeer. Daarom besteden we daar ook veel aandacht aan. We benaderen de kinderen op een positieve manier. Kinderen leren op een goede manier om met alle kinderen te leren én te spelen.

We werken met moderne methodes die gebruik maken van digitale ondersteuning. We werken vanaf groep 4 met Snappets voor rekenen, taal en spelling. Voor alle kinderen vanaf groep 4 beschikken we over chromebooks (van school) waar zij voor meerdere vakken de verwerking op maken.

Ons onderwijs...