Ouderraad

De Ouderraad hoopt dat ook u kunt terugkijken op een fijne tijd op de basisschool met vele hoogtepunten. Pas als je zelf ouder bent realiseer je je dat veel van deze hoogtepunten niet hadden kunnen plaatsvinden zonder de inzet van ouders. Om ook onze kinderen een onvergetelijke tijd te geven op CBS Groen van Prinsterer, denkt de Ouderraad actief mee bij het organiseren of bij de uitvoering van activiteiten. Dit gaat altijd in overleg met school. Een enkele keer komt de effectieve leertijd in het gedrang en dan worden goede ideeën op een lijst gezet “voor volgend jaar”. Open en goede communicatie met school en ouders is daarbij van cruciaal belang.  Laat als ouder ook uw goede ideeën horen! Wij bespreken deze op school en eventueel proberen het zo goed mogelijk uit te werken. We hopen dat u ons weet te vinden via ons mailadres: prinsterer_or@pcpobr.nl. Een aantal jaarlijkse hoogtepunten:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Paasfeest
  • Koningsspelen/sportdag
  • Avondvierdaagse

Een Ouderraad functioneert dankzij de inzet van vele enthousiaste hulpouders. We prijzen ons rijk als we zien hoeveel ouders er altijd bereidwillig zijn een handje mee te helpen! Dank u wel! Namens de Ouderraad wensen wij dat onze kinderen, net als wij, terug zullen kijken op een leerzame, gezellige en vooral hele fijne en warme schooltijd. En dat wij daar een steentje aan bij mogen dragen dat maakt ons trots!

Met de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij diverse activiteiten financieren. Zonder deze bijdrage zou dit niet mogelijk zijn.