Nieuwe ouders

Is uw kind bijna vier jaar?

Het kiezen van de juiste basisschool is voor u en uw kind een belangrijk moment. We nodigen u van harte uit om kennis met ons te maken. We laten u graag met trots onze school zien, zodat u tijdens onze uitgebreide rondleiding een goede indruk van onze school krijgt, de sfeer kunt proeven en kunt zien wat er in onze groepen gebeurt. Er is voldoende gelegenheid uw vragen te stellen.

Een goed moment is om rond de derde verjaardag van uw kind een school te oriënteren.

Rondleiding volgen?

 

Lees meer over een dag in groep 1/2

Onze school is gevestigd op twee locaties geografisch dicht bij elkaar (loopafstand 550 meter). Leerkrachten van de verschillende locaties werken binnen hun leerjaar intensief samen. Dit samenwerken is locatieoverstijgend. Het aanbod op de verschillende locaties is identiek. We zijn nadrukkelijk één school met één visie, identiteit, onderwijskundige aanpak, nu nog verdeeld over twee gebouwen.Wij hanteren een plaatsingsbeleid, waarmee de medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd:

  1. Broertjes en zusjes t/m groep 5 worden op dezelfde locatie geplaatst. (de enige uitzondering hierop kan een tijdelijke instroomgroep met 4-jarigen zijn);
  2. We houden rekening met de leeftijd en de diversiteit van de kinderen;
  3. We houden rekening met de balans in de groepen qua zorgzwaarte. Hoeveel kinderen hebben extra ondersteuning nodig?

Als hieraan is voldaan, kijken we naar welke locatie uw voorkeur uitgaat. U kunt uw voorkeur kenbaar maken op het inschrijfformulier. We streven ernaar om kinderen die al bij ons op school zitten, zo min mogelijk van gebouw te laten wisselen. Er kunnen echter redenen zijn waardoor leerlingen gedurende hun schoolloopbaan toch van gebouw wisselen. Ook dan geldt dat wij handelen zoals beschreven in bovenstaand plaatsingsbeleid.


Uw kind komt van een andere basisschool

Als uw kind van een andere school komt, maakt u ook een afspraak met de directeur voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek zal er, met uw toestemming, contact worden opgenomen met de school van herkomst. Met de informatie van deze school en de informatie van u vanuit het intake gesprek wordt door de directeur besloten of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan.

Het aanmeldformulier ontvangt u tijdens het intake gesprek van de directeur of kunt u hiernaast vinden.