Bewegingsonderwijs

Op onze school is er ruim aandacht voor bewegingsonderwijs. Dat vak wordt verzorgd door een vakdocent.

Wij vinden bewegen erg belangrijk. Het is essentieel voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Het is bewezen dat de hersenen tijdens het bewegen worden geactiveerd en daardoor ontstaan er meer verbindingen in de hersenen. Dit kan vervolgens leiden tot betere schoolprestaties.

Tijdens het bewegen leren kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden, denk hierbij aan samenwerken, rekening houden met een ander, omgaan met gevoelens van jezelf maar ook van anderen. Natuurlijk is het ontwikkelen van motoriek het voornaamste doel van de gymlessen.

Kleutergym
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen twee keer per week gymles. Eén les krijgen zij van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de tweede les wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan de grond motorische basisvaardigheden, structuur en sociale vaardigheden.

 

Gymlessen vanaf groep 3

Vanaf groep 3 krijgen alle groepen les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen worden zo ingericht dat alle leerlingen op een veilige, uitdagende manier kunnen participeren in de les bewegingsonderwijs. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk plezier te ervaren in het bewegen. De veiligheid staat bij ons bovenaan en vanuit deze veilige sfeer bieden we ieder kind uitdaging om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Tijdens de lessen is er ruimte voor het individu maar wordt er ook veel aandacht besteed aan samenwerken. Er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus en elk kind wordt gezien.

Door ons brede aanbod op het gebied van bewegingsonderwijs hopen we de kinderen in een veilige én plezierige omgeving mee te geven dat een actieve leefstijl niet alleen gezond is maar ook nog eens erg leuk kan zijn.