Locatie Stellingmolen
Locatie Hof van Maxima
Agenda
twitterfacebookYoutubeFlickr

Twitter

  1. Groen van Prinsterer
    Groen van Prinsterer: Een nieuwjaarsborrel op de Groen van Prinstererschool. Gelukkig nieuwjaar! https://t.co/ph6sAbfySI

  2. Groen van Prinsterer
    Groen van Prinsterer: Kerstliedjes zingen op de Stelling. https://t.co/QpfD4gySPa

Overblijf

Onze school kent een mogelijkheid voor het overblijven van leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de middagpauze tussen 12.00 en 13.00 uur.

U kunt het aanmeldingsformulier 2017-2018 en de brief bij het aanmeldingsformulier 2017-2018 en het Overblijfreglement 2016-2017 hier downloaden.

Het aan- of afmelden kan op de volgende manieren:

Vaste overblijvers zijn die kinderen die op vaste dagen bij het overblijven aanwezig zijn. Deze kinderen worden aan het begin van het cursusjaar doorgegeven aan de coördinator.
Incidentele overblijvers kunnen aangemeld worden op school (Stellingmolen: tel. 612557 en Hof van Maxima: tel. 707700), tot 10.00 uur op de dag van overblijven. U kunt ook vooraf uw kind aanmelden d.m.v. een gesloten envelop (voorzien van naam van uw kind, groep, datum van overblijven en het daarbij behorende geldbedrag) in de groene ‘overblijfbrievenbus’ naast het aquarium te deponeren.
Om vergissingen te voorkomen worden op andere wijze gedane meldingen (via broertje of zusje of per e-mail e.d.) niet geaccepteerd.
De coördinator draagt er zorg voor, dat de overblijfouders op de hoogte zijn van het wel of niet deelnemen aan het overblijven van uw kind(eren). De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school.
U betaalt voor de kinderen een vast maandtarief. Dit bedrag dient in de eerste week van de nieuwe kalendermaand per giro te worden voldaan. U betaalt 10 maanden (dit staat gelijk aan 40 schoolweken).
De maanden juli en augustus betaalt u niet voor de vaste overblijfkinderen, mits de aanmelding gedaan is vóór 1 januari 2015.

Indien u dat wenst, kunt u ook voor een heel jaar of een aantal maanden vooruit betalen.

De tarieven zijn als volgt:
eenmalig € 2,50
1 x per week € 8,00 per maand € 68,00 per jaar
2 x per week € 16,00 per maand € 136,00 per jaar
3 x per week € 24,00 per maand € 204,00 per jaar

Locatie STELLINGMOLEN:

NL 57 RABO 0134 26 26 46

Ten name van CBS Groen van Prinsterer OV

Graag onder vermelding van de na(a)m(en) + groep(en) van uw kind(eren).

 

Locatie VROUWENPOLDER:

NL 53 RABO 0174 91 94 92

Ten name van CBS Gr v Prinsterer-OV Vrouwenpolder

Graag onder vermelding van de na(a)m(en) + groep(en) van uw kind(eren).

 

Zoals in het overblijfreglement staat vermeld, wordt bij vroegtijdige beëindiging van het contract het ‘vooruitbetaalde’ geld teruggegeven.

Blijft uw kind meer over dan de berekende dagen, dan kunt u bij de coördinator een dagkaartje kopen. Een dagkaart kost € 2,50 per kind.

De overblijfcoördinatoren van onze school zijn:

Nelleke van der Meer-Vos (locatie Stellingmolen)

Marjan van der Tholen (locatie (locatie Hof van Maxima)

GVP st overblijvers 2016

 

Contact

schoolwebsite-47

Groen van Prinstererschool
info_prinsterer@pcpobr.nl 
Tel. 0180 - 61 25 57

Locatie Stellingmolen:
Stellingmolen 10
2992 DN Barendrecht
Tel. 0180 – 61 25 57

Locatie Hof van Maxima:
Hedwigepolder 2
2992 TS Barendrecht
Tel. 0180 – 70 77 00

Stelling van de maand

De maandelijkse nieuwsbrief 'het Groentje' lees ik

  • altijd (100%, 7 Votes)
  • gedeeltelijk (0%, 0 Votes)
  • soms (0%, 0 Votes)
  • nooit (0%, 0 Votes)

Totaal aantal stemmen: 7

Laden ... Laden ...