Locatie Stellingmolen
Locatie Hof van Maxima
Agenda
twitterfacebookYoutubeFlickr

Twitter

  1. Groen van Prinsterer
    Groen van Prinsterer: Een nieuwjaarsborrel op de Groen van Prinstererschool. Gelukkig nieuwjaar! https://t.co/ph6sAbfySI

  2. Groen van Prinsterer
    Groen van Prinsterer: Kerstliedjes zingen op de Stelling. https://t.co/QpfD4gySPa

MR

mr

De medezeggenschapsraad (MR) is hét inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR van de Groen bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De MR in het onderwijs is -wat de naam al zegt- een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR vertegenwoordigt de diverse geledingen die bij de school betrokken zijn, ouders, leerlingen en personeel. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling vertrouwen te scheppen én te behouden.
 Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, over andere onderwerpen adviesrecht. De MR vergadert zeven keer per jaar. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Binnen de MR is een aantal functies te onderscheiden: voorzitter, secretaris en afgevaardigden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de MR treedt de directeur op als adviseur.
De MR bestaat schooljaar 2017-2018 uit:

De oudergeleding: Mirjam Aret, Karin den Boogert, Yvette Haaswijk en Jacco Hoorweg (secretaris)

De personeelsgeleding: Marije Blaak *, Christa Geelhoed, Carla Hommersom en Larissa Vuik (voorzitter)

Adviseur vanuit de directie: Maarten Hoogendam

Mirjam Aret vertegenwoordigt de ouders en Carla Hommersom het personeel in de GMR. Onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u ook zelf aanbrengen. U wordt verzocht deze uiterlijk 48 uur voor de MR-vergadering bij de secretaris aan te melden. U kunt bij de secretaris ook de notulen van de MR-vergaderingen opvragen.

 Mocht u zaken hebben welke u met de MR wilt delen, kunt u uw mail sturen aan Jacco Hoorweg, secretaris van de MR: prinsterer_mr@pcpobr.nl.

Het jaarverslag 2016-2017 kunt u hier lezen:

Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017.docx

 

*   Marije Blaak wordt tijdens haar verlof vervangen door Annika Emmerich

Contact

schoolwebsite-47

Groen van Prinstererschool
info_prinsterer@pcpobr.nl 
Tel. 0180 - 61 25 57

Locatie Stellingmolen:
Stellingmolen 10
2992 DN Barendrecht
Tel. 0180 – 61 25 57

Locatie Hof van Maxima:
Hedwigepolder 2
2992 TS Barendrecht
Tel. 0180 – 70 77 00

Stelling van de maand

De maandelijkse nieuwsbrief 'het Groentje' lees ik

  • altijd (100%, 7 Votes)
  • gedeeltelijk (0%, 0 Votes)
  • soms (0%, 0 Votes)
  • nooit (0%, 0 Votes)

Totaal aantal stemmen: 7

Laden ... Laden ...