Schooltijden

De schooltijden zijn op alle dagen en voor alle groepen gelijk:

maandag 08.30 – 14.00 uur
dinsdag 08.30 – 14.00 uur
woensdag 08.30 – 14.00 uur
donderdag 08.30 – 14.00 uur
vrijdag 08.30 – 14.00 uur

De bel gaat ’s morgens om 8.20 uur. De leerlingen krijgen dan de gelegenheid om naar hun lokaal te gaan. De lessen starten om 8.30 uur.

Te laat komen is erg storend voor de groep en vervelend voor het kind zelf; het is dus belangrijk dat uw kind op tijd is.


Afwezigheid of ziek
Als uw kind niet naar school kan komen meldt u dit vóór half negen via Social Schools of telefonisch via

 • 0180 – 707700, locatie Hof van Maxima
 • 0180 – 612557, locatie Stellingmolen

Wordt uw kind onder schooltijd ziek en moet het worden opgehaald, bellen wij u. Het is daarom van groot belang dat u eventueel gewijzigde telefoonnummers zo snel mogelijk aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeeft.


 

Vakantierooster/studiedagen 

Herfstvakantie 22-10-2022 tot 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 tot 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 tot 05-03-2023
Goede Vrijdag en Pasen                     07-04-2023 en  Pasen 9 en 10 april 2023
Koningsspelen 21-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 tot 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 tot 20-08-2023

De studiedagen in schooljaar 2022 – 2023 zijn gepland op:

 • maandag 31 oktober 2022
 • woensdag 18 januari 2023
 • vrijdag 10 februari 2023
 • vrijdag 16 juni 2023
 • maandag 19 juni 2023
 • vrijdag 7 juli 2023

Vakantie en verlof

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de directeur op verzoek extra vakantie toestaan:

 • Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden (agrarische sector of de horeca).
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De directeur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de directeur.

Verlof moet aangevraagd worden bij de directie. De regels van de leerplichtwet worden gehanteerd bij het toekennen van het verlof.

LET OP: er wordt geen vrij gegeven i.v.m.: goedkopere vakanties buiten het seizoen, door anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reservering gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander kind vrij of het idee dat er toch geen les meer wordt gegeven enz.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Vakantieverklaring van de werkgever