Schooltijden

De schooltijden zijn op alle dagen en voor alle groepen gelijk:

maandag 08.30 – 14.00 uur
dinsdag 08.30 – 14.00 uur
woensdag 08.30 – 14.00 uur
donderdag 08.30 – 14.00 uur
vrijdag 08.30 – 14.00 uur

De bel gaat ’s morgens om 8.20 uur. De leerlingen krijgen dan de gelegenheid om naar hun lokaal te gaan. De lessen starten om 8.30 uur.

Te laat komen is erg storend voor de groep en vervelend voor het kind zelf; het is dus belangrijk dat uw kind op tijd is.


Afwezigheid of ziek
Als uw kind niet naar school kan komen meldt u dit vóór half negen via Social Schools of telefonisch via

  • 0180 – 707700, locatie Hof van Maxima
  • 0180 – 612557, locatie Stellingmolen

Wordt uw kind onder schooltijd ziek en moet het worden opgehaald, bellen wij u. Het is daarom van groot belang dat u eventueel gewijzigde telefoonnummers zo snel mogelijk aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeeft.


 

Vakantierooster/studiedagen 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag en Pasen                     15-04-2022 en 18-04-2021
Koningsspelen 22-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaartsweekend 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

De studiedagen in schooljaar 2021 – 2022 zijn gepland op:

  • dinsdag 23 november ’21
  • maandag 14 februari ’22
  • woensdag 22 juni ’22

Vakantie en verlof

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de directeur op verzoek extra vakantie toestaan:

  • Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden (agrarische sector of de horeca).
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De directeur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de directeur.

Verlof moet aangevraagd worden bij de directie. De regels van de leerplichtwet worden gehanteerd bij het toekennen van het verlof.

LET OP: er wordt geen vrij gegeven i.v.m.: goedkopere vakanties buiten het seizoen, door anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reservering gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander kind vrij of het idee dat er toch geen les meer wordt gegeven enz.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Vakantieverklaring van de werkgever