Paasviering midden- en bovenbouw

Maarten HoogendamAlgemeen

De leerlingen van de midden- en bovenbouw vierden het paasfeest dit jaar in de Immanuelkerk. In deze viering werd stilgestaan bij het lijden en de opstanding van Jezus. De leerlingen hadden een actieve rol. Ze staken de kaarsen aan, lazen de evangelieteksten voor en zongen de paasliederen die vooraf op school geoefend waren.