kopie-van-logo-komeet

 

 

Leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van onze plusgroep. Onze plusgroep heet “De Komeet”.

Naast de zorg die wij bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, willen wij ook leerlingen die méér aan kunnen dan de gemiddelde leerling op de juiste manier helpen. Ook die hulp geven wij structureel vorm.

In onze visie hebben alle leerlingen, ook meerbegaafden, een plek nodig  waar ze zich thuis voelen. Een plek waar zij uitgedaagd worden en leren leren en leren denken.

De plusgroep bestaat op dit moment uit 18 kinderen. Deze kinderen komen uit groep 4 tot en met 7 van beide locaties. Voor de plusleerlingen van groep 8 worden pre-gymnasiumlessen aangeboden op Calvijn Vreewijk.

Wat doen we zoal?

We werken in een cyclus van drie weken. De vierde week is er geen Komeet, de kinderen volgen dan de lessen in hun eigen klas.

De dag is als volgt opgebouwd:

  • 8.20 uur inloop; leerlingen doen een spel, lezen een informatief boek of hebben een gesprek
  • 8.40 uur dagopening
  • 8.45 uur filosoferen/debatteren/leren leren
  • 9.30 uur Komeettijd; leerlingen krijgen de tijd om te werken aan een persoonlijk leerdoel
  • 10.00 uur pauze; eten/drinken & buitenspelen
  • 10.30 uur project
  • 11.50 uur evaluatie en afsluiting
  • 12.00 naar huis/overblijf

Filosoferen: Kinderen de ruimte geven om hun gedachten te verwoorden, naar elkaar te leren luisteren en elkaars ideeën te respecteren.
Debatteren:  Het zo overtuigend mogelijk verdedigen of “aanvallen” van een stelling. Argumenteren en presenteren spelen hierbij een belangrijke rol. Dit gebeurt volgens vooraf gestelde regels. Een jury of de leerkracht bepaalt achteraf welk team gewonnen heeft en geeft feedback.
Leren leren:  Het leren hoe je moet leren aan de hand van je eigen leerstijl. Het is daarmee een metavaardigheid; een vaardigheid in het vaardig worden. Het gaat onder meer om studeervaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken (atlas, woordenboek) onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema`s opstellen.

 

Programmeren met Bee-Bot en Ozobot