Schoolgids

Wij beschrijven in onze schoolgids  waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij de kwaliteit verbeteren.

Schoolgids 1920

 

Schoolplan

Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven

Schoolplan-2019-2023

 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind in schooljaar 2019-2020 vier jaar wordt, kunt u contact opnemen met de directeur om een vrijblijvend kennismakingsgesprek af te spreken. U kunt uw kind bij dit gesprek gerust meenemen. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met elkaar. U vertelt welke verwachtingen u heeft van de school waar uw kind naar toe gaat. Wij vertellen over ons onderwijs, de zorg aan de kinderen en ouderbetrokkenheid. Uw vragen proberen wij zo goed mogelijk te beantwoorden. Aansluitend krijgt u de gelegenheid om een rondje door de school te lopen waarbij u in de groepen van harte welkom bent. U kunt zo een goed beeld vormen van de dagelijkse schoolpraktijk. Mocht u vervolgens besluiten om uw kind op onze school in te willen schrijven, dan bent u van harte welkom.

Het inschrijfformulier ontvangt u tijdens het intakegesprek van de directeur. Ook kunt u online het formulier invullen en mailen naar info_prinsterer@pcpobr.nl

PDF
Inschrijfformulier leerling basisonderwijs – Groen van Prinsterer – digitaal.pdf

 

Nieuwsbrieven

Hier kunt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar downloaden:

Groentje 1

Groentje 2

 

 

Huishoudelijk reglement

De belangrijkste afspraken vindt u in ons Huishoudelijk reglement

 

Protocollen

Onderstaande protocollen gebruiken wij op school. Deels zijn zij van onze vereniging PCPO Barendrecht-Ridderkerk. U vindt de regels rondom meerdere onderwerpen.

Toelating PCPO

Schorsing en verwijdering – PCPO

Protocol Het zieke kind 

Protocol gescheiden ouders

Protocol dyslexie

Pestprotocol

Protocol groepsindeling

RiBA Plaatsingswijzer PO-VO

Tropenrooster

 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere basisschool in Nederland beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt de zorgstructuur beschreven en geeft de school de (on)mogelijkheden aan van de extra zorg die aan specifieke leerlingen geboden kan worden. Van dit profiel vindt u een samenvatting met de belangrijkste punten door te klikken op:

SOP Groen van Prinsterer

 

Lestijden

maandag, dinsdag en donderdag 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur

woensdag en vrijdag 8:30 – 12:30 uur

De leerlingen mogen vanaf 10 minuten voor aanvang lestijd naar binnen.

 

Vakantierooster/studiedagen 

Door op onderstaande link te klikken krijgt u een overzicht van alle belangrijke data:

Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020

 

Vakantie en verlof

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de directeur op verzoek extra vakantie toestaan:

  • Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden (agrarische sector of de horeca).
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De directeur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de directeur.

Verlof moet aangevraagd worden bij de directie. De regels van de leerplichtwet worden gehanteerd bij het toekennen van het verlof.

LET OP: er wordt geen vrij gegeven i.v.m.: goedkopere vakanties buiten het seizoen, door anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reservering gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander kind vrij of het idee dat er toch geen les meer wordt gegeven.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Vakantieverklaring van de werkgever

 

Collega’s gezocht

PCPO Barendrecht-Ridderkerk zoekt leerkrachten die:
• flexibel zijn voor lang- of kortdurende vervangingen;
• enthousiast doorzettend, consequent en vasthoudend zijn;
• het Christelijk geloof en de Christelijke waarden kunnen en willen uitdragen;
• een onderwijsbevoegdheid hebben.

Wij bieden:
• een contract voor bepaalde tijd (met uitzicht op vast dienstverband);
• in overleg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren qua standplaats en bouw;
• bij goed functioneren behoren verlenging en doorstromen naar een plek in de reguliere formatie tot de mogelijkheden.

 

Actuele informatie over vacatures vind je hier:

https://www.pcpobr.nl/overzicht-vacatures-pcpo/

 

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA

Samenwerkingsverband RiBA is een samenwerking van de basisscholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Gezamenlijk willen zij de doelen van Passend Onderwijs zo optimaal mogelijk uitvoeren. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben daarbij te helpen. Alle vragen die scholen en ouders stellen worden vanuit het Loket georganiseerd. Ambulant ondersteuners krijgen het verzoek contact te leggen met een school en samen met de school en ouders een plan maken om kinderen passend bij hun mogelijkheden te begeleiden. Dit willen wij zoveel mogelijk school- en thuisnabij regelen. Daarnaast hebben de scholen en ouders de mogelijkheid om adviezen aan een orthopedagoge of schoolmaatschappelijk werker te stellen. De orthopedagoge en de schoolmaatschappelijk werker vormen samen het School Ondersteunings Team. Indien het nodig is om een plan voor een kind te maken kan een orthopedagoge verder onderzoek doen. Op die wijze kan ondersteuning goed worden afgestemd. Elke school in het samenwerkingsverband heeft de beschikking over een schoolondersteuningsteam.

Contactgegevens ‘Loket’:

Kastanjelaan 18H

2982 CM Ridderkerk

telefoon: 085-7501070

info@swv-riba.nl

www.swv-riba.nl