Schoolgids

Wij beschrijven in onze schoolgids  waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij de kwaliteit verbeteren.

schoolgids 1718 (versie februari 2018)

 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Wilt u uw kind inschrijven, of wilt u eerst meer informatie? Maak gerust vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij zijn blij met uw belangstelling! Door te klikken op onderstaande link vindt u meer informatie en wordt een aantal vragen beantwoord:

Inschrijven op de Groen van Prinstererschool

 

Protocollen

Onderstaande protocollen gebruiken wij op school. Deels zijn zij van onze vereniging PCPO Barendrecht-Ridderkerk. U vindt de regels rondom meerdere onderwerpen.

Toelating

Schorsing & verwijdering

Protocol Het zieke kind 

School en scheiding

Protocol dyslexie

Pestprotocol

Protocol groepsindeling

RiBA Plaatsingswijzer PO-VO

 

Lestijden

maandag, dinsdag en donderdag 8:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur

woensdag en vrijdag 8:30 – 12:30 uur

De leerlingen mogen vanaf 10 minuten voor aanvang lestijd naar binnen.

 

 

Vakantierooster/studiedagen 

Door op onderstaande link te klikken krijgt u een overzicht van alle belangrijke data:

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

 

Groentjes

Hier kunt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar downloaden:

Groentje 1

Groentje 2

Groentje 3

Groentje 4

Groentje 5

Groentje 6

Groentje_7

Groentje_8

Groentje_9

Groentje_10

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de directeur op verzoek extra vakantie toestaan:

  • Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden (agrarische sector of de horeca).
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De directeur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de directeur.

Verlof moet aangevraagd worden bij de directie. De regels van de leerplichtwet worden gehanteerd bij het toekennen van het verlof.

LET OP: er wordt geen vrij gegeven i.v.m.: goedkopere vakanties buiten het seizoen, door anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reservering gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander kind vrij of het idee dat er toch geen les meer wordt gegeven.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Vakantieverklaring van de werkgever

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA

Samenwerkingsverband RiBA is een samenwerking van de basisscholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Gezamenlijk willen zij de doelen van Passend Onderwijs zo optimaal mogelijk uitvoeren. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben daarbij te helpen. Alle vragen die scholen en ouders stellen worden vanuit het Loket georganiseerd. Ambulant ondersteuners krijgen het verzoek contact te leggen met een school en samen met de school en ouders een plan maken om kinderen passend bij hun mogelijkheden te begeleiden. Dit willen wij zoveel mogelijk school- en thuisnabij regelen. Daarnaast hebben de scholen en ouders de mogelijkheid om adviezen aan een orthopedagoge of schoolmaatschappelijk werker te stellen. De orthopedagoge en de schoolmaatschappelijk werker vormen samen het School Ondersteunings Team. Indien het nodig is om een plan voor een kind te maken kan een orthopedagoge verder onderzoek doen. Op die wijze kan ondersteuning goed worden afgestemd. Elke school in het samenwerkingsverband heeft de beschikking over een schoolondersteuningsteam.

Contactgegevens ‘Loket’:

Kastanjelaan 18H

2982 CM Ridderkerk

telefoon: 085-7501070

info@swv-riba.nl

www.swv-riba.nl

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere basisschool in Nederland beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt de zorgstructuur beschreven en geeft de school de (on)mogelijkheden aan van de extra zorg die aan specifieke leerlingen geboden kan worden. Van dit profiel vindt u een samenvatting met de belangrijkste punten door te klikken op:

SOP Groen van Prinsterer 1516.