Aanmelden

Als u besluit uw kind aan te melden voor onze school, vragen wij u dat ruim voor de vierde verjaardag te doen. Zo rond de derde verjaardag van uw kind is daar een goed moment voor. Vroeg aanmelden geeft ons namelijk de mogelijkheid de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig op in te spelen.

Leerlingen vanaf 4 jaar mogen naar school; leerlingen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig.

Wendagen
De leerlingen komen, in de regel, de eerste dag na hun vierde verjaardag op school. Voordat ze 4 jaar worden, mogen ze (max.) vijf dag(delen) wennen (niet aaneengesloten). Leerlingen die eind november of december 4 jaar worden, starten pas na de kerstvakantie. Voor aanmeldingen 6 weken voor het einde van het schooljaar, geldt hetzelfde. Deze leerlingen zijn na de zomervakantie welkom. Natuurlijk doen wij dit in overleg met u.

Leerlingen van een andere school
Kinderen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.

Inschrijfformulier
Mocht u uw kind op onze school willen aanmelden, dan dient u een inschrijfformulier in te vullen. Deze kunt u digitaal invullen en opsturen naar ons e-mailadres. Daarnaast kunt u het formulier ook uitgeprint inleveren op onze school. Er kan uiteraard ook een uitdraai afgehaald worden op locatie.

Digitaal inschrijfformulier Groen van Prinsterer
Papieren inschrijfformulier Groen van Prinsterer