Informatie over de Groen van Prinsterer

Op de Groen van Prinsterer hechten veel waarde aan een fijne sfeer.  Daarom besteden we daar ook veel aandacht aan. We benaderen de kinderen op een positieve manier. Kinderen leren op een goede manier om met alle kinderen te leren én te spelen.

We werken met moderne methodes die gebruik maken van digitale ondersteuning. In de groepen 4, 5 en 6 wordt de digitale methodiek Snappet ingezet. In de komende twee schooljaren wordt dat verder doorgevoerd in de groepen 7 en 8. Voor alle kinderen vanaf groep 4 beschikken we over chromebooks (van school) waar zij voor meerdere vakken de verwerking op maken.

We geven instructies op 3 niveaus:

  • verkorte instructie voor kinderen die na deze instructie snel zelfstandig aan de slag kunnen;
  • basisinstructie die veelal door de meeste kinderen gevolgd wordt;
  • verlengde instructie voor kinderen die naast de basisinstructie nog even extra uitleg/begeleiding nodig hebben.

De instructies geven we volgens de effectieve directe instructiemethode waarbij we kinderen actief betrekken in wat ze gaan leren. Door verschillende actieve en inspirerende werkvormen leren de kinderen ook goed samen te werken.

Bewegingsonderwijs

Op onze school is er ruim aandacht voor bewegingsonderwijs. Dat vak wordt verzorgd door een vakdocent.

Wij vinden bewegen erg belangrijk. Het is essentieel voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Het is bewezen dat de hersenen tijdens het bewegen worden geactiveerd en daardoor ontstaan er meer verbindingen in de hersenen. Dit kan vervolgens leiden tot betere schoolprestaties.

Tijdens het bewegen leren kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden, denk hierbij aan samenwerken, rekening houden met een ander, omgaan met gevoelens van jezelf maar ook van anderen. Natuurlijk is het ontwikkelen van motoriek het voornaamste doel van de gymlessen.

kleutergym

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen twee keer per week gymles. Eén les krijgen zij van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de tweede les wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan de grond motorische basisvaardigheden, structuur en sociale vaardigheden.

gymlessen vanaf groep 3

Vanaf groep 3 krijgen alle groepen les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen worden zo ingericht dat alle leerlingen op een veilige, uitdagende manier kunnen participeren in de les bewegingsonderwijs. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk plezier te ervaren in het bewegen. De veiligheid staat bij ons bovenaan en vanuit deze veilige sfeer bieden we ieder kind uitdaging om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Tijdens de lessen is er ruimte voor het individu maar wordt er ook veel aandacht besteed aan samenwerken. Er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus en elk kind wordt gezien.

Door ons brede aanbod op het gebied van bewegingsonderwijs hopen we de kinderen in een veilige én plezierige omgeving mee te geven dat een actieve leefstijl niet alleen gezond is maar ook nog eens erg leuk kan zijn.

Naast het bewegingsonderwijs hebben de creatieve vakken op onze school een vaste plek in het aanbod.

Op onze school hebben we ook een Plusklas ingericht. In de “Komeet” krijgen kinderen die meer uitdaging nodig hebben extra “kennis en tools” aangeboden in projecten die buiten het reguliere lesprogramma vallen.

De informatie hierboven geeft in een notendop weer hoe er op onze school gewerkt wordt. De schoolgids geeft een veel uitgebreidere beschrijving van het onderwijs en de inrichting van de Groen van Prinsterer. Mocht u nog meer digitale informatie over de school willen dan kun u terecht op de website van “Scholen op de Kaart”.

Rondleiding

Al deze digitale informatie kan voor u aanleiding zijn om de school in de praktijk te willen zien. U kunt hier een kennismakingsgesprek en rondleiding aanvragen.