Informatie over de Groen van Prinsterer

Op de Groen van Prinsterer hechten veel waarde aan een fijne sfeer.  Daarom besteden we daar ook veel aandacht aan. We benaderen de kinderen op een positieve manier. Kinderen leren op een goede manier om met alle kinderen te leren én te spelen.

We werken met moderne methodes die gebruik maken van digitale ondersteuning. In de groepen 4, 5 en 6 wordt de digitale methodiek Snappet ingezet. In de komende twee schooljaren wordt dat verder doorgevoerd in de groepen 7 en 8. Voor alle kinderen vanaf groep 4 beschikken we over chromebooks (van school) waar zij voor meerdere vakken de verwerking op maken.

We geven instructies op 3 niveaus:

  • verkorte instructie voor kinderen die na deze instructie snel zelfstandig aan de slag kunnen;
  • basisinstructie die veelal door de meeste kinderen gevolgd wordt;
  • verlengde instructie voor kinderen die naast de basisinstructie nog even extra uitleg/begeleiding nodig hebben.

De instructies geven we volgens de effectieve directe instructiemethode waarbij we kinderen actief betrekken in wat ze gaan leren. Door verschillende actieve en inspirerende werkvormen leren de kinderen ook goed samen te werken.

Op onze school hebben ook de creatieve vakken een vaste plek. Daarnaast is er ook ruim aandacht voor bewegingsonderwijs. Het vak gymnastiek wordt verzorgd door een vakdocent.

Op onze school hebben we ook een Plusklas ingericht. In de “Komeet” krijgen kinderen die meer uitdaging nodig hebben extra “kennis en tools” aangeboden in projecten die buiten het reguliere lesprogramma vallen.

De informatie hierboven geeft in een notendop weer hoe er op onze school gewerkt wordt. De schoolgids geeft een veel uitgebreidere beschrijving van het onderwijs en de inrichting van de Groen van Prinsterer. Mocht u nog meer digitale informatie over de school willen dan kun u terecht op de website van “Scholen op de Kaart”.

Rondleiding

Al deze digitale informatie kan voor u aanleiding zijn om de school in de praktijk te willen zien. U kunt hier een kennismakingsgesprek en rondleiding aanvragen.