Hieronder kunt u een aantal downloads vinden.

Protocollen
Onderstaande protocollen gebruiken wij op school. Deels zijn zij van onze stichting PCPO Barendrecht-Ridderkerk. U vindt de regels rondom meerdere onderwerpen.

Toelating PCPO
Schorsing en verwijdering – PCPO

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere basisschool in Nederland beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt de zorgstructuur beschreven en geeft de school de (on)mogelijkheden aan van de extra zorg die aan specifieke leerlingen geboden kan worden. Van dit profiel vindt u een samenvatting met de belangrijkste punten door te klikken op:

SOP 2022-2026 (1)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA
Samenwerkingsverband RiBA is een samenwerking van de basisscholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Gezamenlijk willen zij de doelen van Passend Onderwijs zo optimaal mogelijk uitvoeren. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben daarbij te helpen. Alle vragen die scholen en ouders stellen worden vanuit het Loket georganiseerd. Ambulant ondersteuners krijgen het verzoek contact te leggen met een school en samen met de school en ouders een plan maken om kinderen passend bij hun mogelijkheden te begeleiden. Dit willen wij zoveel mogelijk school- en thuisnabij regelen. Daarnaast hebben de scholen en ouders de mogelijkheid om adviezen aan een orthopedagoge of schoolmaatschappelijk werker te stellen. De orthopedagoge en de schoolmaatschappelijk werker vormen samen het School Ondersteunings Team. Indien het nodig is om een plan voor een kind te maken kan een orthopedagoge verder onderzoek doen. Op die wijze kan ondersteuning goed worden afgestemd. Elke school in het samenwerkingsverband heeft de beschikking over een schoolondersteuningsteam. www.swv-riba.nl